Välj en sida

Jag hjälper kommuner igång med stadsutvecklingsprojekt

Att utveckla nya stadsdelar eller modernisera befintliga kräver mycket planering och förberedelser. I praktiken läggs grunden för ett framgångsrikt projekt långt innan första detaljplanen är klar eller första byggprojektet är igång. Det är då kommuner behöver Coaching Minds.

 

Boka ett möte för att få veta mer!

Jag är strängt taget inte expert på stadsplanering och är varken arkitekt eller byggingenjör. Däremot är jag bra på att coacha team av medarbetare till att åstadkomma bra planering av stadsdelar. Jag är effektiv i gränslandet mellan politiker, tjänstemän och byggaktörer. Egentligen handlar mina uppdrag om att coacha fram rätt sinnesstämning för att få stora planer förverkligade.

Coaching minds helt enkelt.

Alarik von Hofsten

Tjänster

RÅDGIVARE - STADSUTVECKLING

Alarik är frilansande rådgivare till kommuner i frågor som rör utveckling av stadskärnor och andra centrala delar av en kommun. Kommuner har störst nytta av Alarik i tidiga skeden där det gäller att lägga fast strategier och planeringsinriktning, principer för markförsäljning samt förhandlingar med potentiella byggaktörer, samt arbetet med planprogram- eller detaljplaner. Alariks roll är ofta att coacha inblandade parter att våga prova nya vägar, utveckla nya metoder, eller ifrågasätta deras egna upplevda sanningar och begränsningar.

PROJEKTCHEF

Ofta övergår rollen som rådgivare till att Alarik hyrs in av kommuner som projektchef eller senior projektledare för utvalda delar av kommunens stadsutvecklingsambitioner. Uppdragen kan innebära tillfällig hjälp några månader samband med t.ex. personalavgångar eller av mer långsiktig karaktär som spänner över flera år. Genom Alariks mångåriga erfarenhet av att jobba i och med kommunala organisationer samt lång karriär inom näringslivet gör Alarik väl skickad att leda stadsutveckling som involverar många parter och många delprojekt. Några referensprojekt finns här.

INTERIMSCHEF

Att hyra en chef är ett bra  sätt att snabbt lyfta nivån på utvalda funktioner  i företaget eller organisationen. Tack vare Alariks bakgrund på företagsledande positioner kan jag också vara en lämplig chef att hyra i helt andra sammanhang än stadsbyggnad. Alarik är öppen för tidsbegränsade uppdrag där företag eller organisationer snabbt behöver få in en rutinerad person som med minimal startsträcka kan ta ett chefsansvar, t.ex. som VD, vice VD, projektchef, programchef, kommunikationschef, CIO, CSR-chef, samhällsbyggnadschef eller liknande. Läs mer …

PERSONLIG COACHING

Ibland räcker det inte med bara coaching av själva processerna utan inblandade individer kanske också behöver stöd. Som personlig coach hjälper Malin enskilda individer att ta sig från sitt nuvarande läge till ett nytt önskat läge. Det är inte terapi utan en hjälp till självhjälp för att nå dit individen vill och kan omfatta det mesta som ingår i livet. Malin fokuserar på att optimera dina styrkor snarare än att kompensera eventuella svagheter. Läs mer…

Vi är Coaching Minds

Alarik von Hofsten

Alarik von Hofsten

Alarik har en lång yrkesbana som chef och ledare i privata företag och offentlig förvaltning samt som strategikonsult. Klicka på LinkedIn loggan nedan för komplett CV.
Malin von Hofsten

Malin von Hofsten

Malins erfarenhet spänner över ett brett fält från hälsorådgivning, coach, rekrytering, VD-assistent och som egen företagare. Malin coachar enskilda individer till bättre prestationer. Klicka på LinkedIn loggan nedan för komplett CV
 
 

Kontakta oss!

Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal om vad vi eventuellt kan hjälpa er med.

Ring Alarik von Hofsten på 070 920 74 15 skicka ett mejl.