Ge drömmen en chans

Coaching Minds AB är ett familjeföretag som hjälper individer eller företag att utvecklas. Vi hjälper dig hitta rätt riktning och skapar skapar fri sikt för att nå dit du vill.

Våra tjänster

Personlig coaching

Som personlig coach hjälper vi dig från ditt nuvarande läge till ett önskat läge. Det är inte terapi utan en hjälp till självhjälp för att nå dit du vill och kan omfatta det mesta som ingår i livet. Vi koncentrerar oss på att optimera dina styrkor snarare än att kompensera eventuella svagheter. Läs mer…

Affärscoaching

Vi coachar  ägaren av ägarledda företag. Målet är att ditt bolag ska utvecklas och växa till nya nivåer. Samtidigt coachar vi dig till att bygga företaget så att det inte står och faller med att du personligen alltid är närvarande och ska sköta allt. Läs mer…

Chef att hyra

Att hyra en chef är ett bra  sätt att snabbt lyfta nivån på utvalda funktioner  i företaget. Genom en bredd och erfarenhet kan Alarik axla rollen som t.ex. VD, vice VD, senior projektledare, affärsutvecklingschef, kommunikationschef, hållbarhets- eller CSR-chef.

Vi är Coaching Minds

Malin von Hofsten

Malin von Hofsten

Malins erfarenhet spänner över ett brett fält från hälsorådgivning, coach, rekrytering, VD-assistent och som egen företagare.

Alarik von Hofsten

Alarik von Hofsten

Alarik har en lång yrkesbana som chef och ledare i privata företag och offentlig förvaltning.

Vanliga frågor & svar

Inför valet att anlita en coach eller hyra in en chef infinner sig många frågor. Till höger kan du se några av de vanligaste frågorna och vårt svar på frågorna. Vi har också satt ihop en mer utförlig frågor & svar lista för varje tjänst vi säljer. Du hittar dem i anslutning till beskrivningen av respektive tjänst.

Hur ofta träffar man sin coach?

Gäller det affärscoahcing träffar du din coach varje vecka. Varje tillfälle är c:a 60 minuter.

Gäller det personlig coaching träffar du din coach några gånger i månaden i början för att komma igång. Därefter brukar man komma överens om att träffas ungefär en gång i månaden.

Coachingen kan ske både genom fysiska möten men också via telefon eller Skype.

Kan man hyra en chef på deltid?

Absolut. Det är ofta att föredra. Att ha en inhyrd chef som jobbar på deltid innebär ofta en bra avvägning mellan kostnad och att få mycket gjort på en given kalendertid.

Kan jag som privatperson köpa coachingtjänster?

Både vår affärscoaching och vår personliga coaching genomförs med dig som individ. För oss är det viktigt att det är just en enskild individ som ska coachas för att kunna ge bästa möjliga stöd. När det gäller affärscoaching förekommer att vi coachar både företagsägaren och dennes närmaste person samtidigt.

Det är dock alltid så att det företag som du jobbar på eller det företag som du driver som vi fakturerar för våra tjänster.

Är personlig coaching samma sak som samtalsterapi?

Nej. När vi driver personlig coaching ägnar vi oss uteslutande om att blicka framåt och att hjälpa vår klient att skapa bästa förutsättningarna för att uppfylla sina drömmar och förhoppningar. Vår coaching handlar inte om att blicka tillbaka och bearbeta det förflutna.

 

Våra kärnvärden

För att kemin mellan coach och klient ska bli så fruktsam som möjligt är det en fördel om bägge delar ungefär samma värderingar. Det finns forskare som påstår att det i grund och botten bara finns ungefär 140 olika värderingar. Vi har valt ut fyra värderingar som vi vill ska genomsyra hur vi är och hur vi agerar. Det är det vi kallar kärnvärden.

 

Att vara personlig – men inte privat – är en nyckel för att kunna fungera som coach. Om vi agerar på ett personligt sätt och med empati ökar förmågan att ta till sig det vi coachar om. Via en god personlig kontakt mellan coachen och klienten ökar också viljan att genomföra de aktiviteter vi coachar till.

Vår ambition är att vara enkla att ha att göra med och enkla att samtala med. Vi försöker förenkla så långt det bara går, helt enkelt därför att saker och ting blir lättare att förstå och agera på om vi gör det. Vi undviker långa och teoretiska resonemang eller akademiska referenser.

Att vara modig som coach innebär att våga driva på, även om klienten ibland tycker att det tar emot. Att utvecklas som person och att utveckla sin affär är jobbigt och kräver en hel del hårt arbete. En modig coach är också en coach som våga prova nya grepp och se varje klient och situation som unik, och därmed våga avvika från det gängse.

Genom att vara öppna för nya intryck och vara öppna för att lyssna i klientens situation kan vi som coacher göra ett bättre jobb. Att vara öppen innebär också att vi är öppna gentemot våra klienter med vad vi gör och varför och ska inte  ha dolda kopplingar som kan vara till skada för klienten.

  • Personliga 100%
  • Enkla 100%
  • Modiga 100%
  • Öppna 100%

Ta kontakt nu!

 

Skicka ett mejl till oss med din fråga eller fundering. Vi försöker svara så fort som möjligt, normalt inom 24 timmar.

 

 

Klicka här!