Välj en sida

Personlig coach

Malin von Hofsten

Som coach hjälper jag dig att använda dina styrkor och resurser på bästa sätt. Ambitionen är koncentrera oss på att optimera dina styrkor snarare än att kompensera eventuella svagheter. Det har visat sig både roligare och mer effektivt.

%

Förverkliga HELA din potential

Vem?

Personlig coaching är för dig som vill vidare i livet men inte riktigt vet hur. Du har kommit några steg i karriären och är troligen mellanchef eller har någon form av expert-roll eller så är du VD-assistent. Jag coachar gärna tjejer/kvinnor mitt i livet som inte riktigt vet vad deras nästa steg ska bli. Sannolikt har du familj och barn med allt vad det innebär att få ihop livspusslet.

Hur?

Coachingen är en serie enskilda samtal mellan dig och mig. Vanligen träffas vi i verkligheten, eller via telefon eller Skype.

När?

Vi träffas minst en gång i månaden, i början tätare för att komma igång. Varje tillfälle varar ungefär 60 minuter. Normalt tecknar vi coachingkontrakt som löper 6 månader. Självklart står din arbetsgivare för kostnaden.

Hur ofta träffar man sin coach?
Gäller det affärscoahcing träffar du din coach varje vecka. Varje tillfälle är c:a 60 minuter.

Gäller det personlig coaching träffar du din coach några gånger i månaden i början för att komma igång. Därefter brukar man komma överens om att träffas ungefär en gång i månaden.

Coachingen kan ske både genom fysiska möten men också via telefon eller Skype.

Kan man hyra en chef på deltid?
Absolut. Det är ofta att föredra. Att ha en inhyrd chef som jobbar på deltid innebär ofta en bra avvägning mellan kostnad och att få mycket gjort på en given kalendertid.
Kan jag som privatperson köpa coachingtjänster?
Både vår affärscoaching och vår personliga coaching genomförs med dig som individ. För oss är det viktigt att det är just en enskild individ som ska coachas för att kunna ge bästa möjliga stöd. När det gäller affärscoaching förekommer att vi coachar både företagsägaren och dennes närmaste person samtidigt.

Det är dock alltid så att det företag som du jobbar på eller det företag som du driver som vi fakturerar för våra tjänster.

Är personlig coaching samma sak som samtalsterapi?
Nej. När vi driver personlig coaching ägnar vi oss uteslutande om att blicka framåt och att hjälpa vår klient att skapa bästa förutsättningarna för att uppfylla sina drömmar och förhoppningar. Vår coaching handlar inte om att blicka tillbaka och bearbeta det förflutna.

Vill du veta mer?

Om du känner att det här kan vara något för dig? Tveka inte att ta kontakt så kan vi samtala om ett upplägg som passar dig.