Välj en sida

Referenser – stadsbyggnad

Nedan finns några av de projekt jag är eller varit involverad i.

Referens: Fyrklövern, Upplands Väsby

Fyrklövern ligger i centrala Upplands Väsby, mellan Vilundavägen i väster och Arkadstigen i öster, söder om Väsby centrum. Området ska utvecklas från ett förortscentrum av 70-talssnitt till en modern småstad. Cirka 2 000 nya bostäder bedöms vara möjligt att rymma inom området. 14 olika byggaktörer deltar i utvecklingen. Många olika typer av boenden planeras. Utöver hyresrätter, bostadsrätter, flerfamiljsvillor och stadsradhus ska området få en helt ny park, flera torg, nya lokalgator, uppgraderade huvudgator mm.

Under 2017 påbörjades byggandet av infrastruktur och under 2018 påbörjades bygget av de 4 första bostadsprojekten.

Det Poängsystem som jag var med att införa i Fyrklövern belönades 2016 med priset Årets Samhällsbyggare.

Alarik är kommunens inhyrda projektansvarige (=projektchef) för Fyrklövern sedan hösten 2013.

Gå till Fyrklöverns webbsajt

Referens: Väsby Idrottsstad

Upplands Väsby kommun ska utveckla området Vilundaparken till en modern och integrerad stadsdel. En väsentlig del av området upptas idag av fotbollsplaner för träning och match, simhall, ishockeyarena samt andra idrottsanläggningar. Tanken är att dessa i huvudsak ska ligga kvar men att området och ska förtätas för att göra plats för bostäder och anläggningar kommer att rustas och förnyas. I området ska också en nya grundskola placeras. Projektet är ännu inne i ett tidigt skede där planprogram och visst detaljplanearbete sker under 2017-2018.

Jag har anlitats som projektansvarig (= projektchef) av kommunen.

Referens: Salems Centrum

Salems kommun har initierat ett projekt som syftar till att utveckla Salems centrum. Området ska förtätas med omkring 600 nya bostäder, den befintliga miljön ska rusts upp i samverkan med ägarens av köpcentrumdelen. Kommun har anlitat mig för att agera som kommunens rådgivare. Uppdraget innebär att jag i samråd med tjänstemän och politisk ledning designat processen för att hitta och välja ut rätt exploatörer. Uppdraget innefattar också att hålla löpande kontakt med potentiella exploatörer samt att bistå kommunen i arbetet med att välja ut de exploatörer som kommunen ska driva utvecklingen vidare tillsammans med.

Referens: Södra Hallsta

Projektet hanterade den inledande delen av exploateringen av området Södra Hallsta i Salems kommun.

Mitt uppdrag har varit att för kommunens räkning leda arbetet från kravställande, via urval av byggaktörer, förhandlingar, politisk förankring och slutligen avtalsskrivande med utvalda exploatörer. Totalt deltog 25 olika exploatörer i processen. Slutliga valet föll på Sveafastigheter Utveckling AB och Vestiga Fastigheter AB som tecknat markanvisning om att bygga i Södra Hallsta, 500 meter från Rönninge station. Det blir 230 bostäder i flerbostadshus, 30 radhus och LSS-boende. Det är det största byggprojektet i kommunen på decennier.

Det har varit ett roligt projekt som kommer resultera i både fina bostäder för blivande Salembor och ett rejält klirr i kassan för kommunen.

Referens: Bredden (InfraCity)

Inför ett kommande detaljplanearbete för stadsdelen Bredden (InfraCity) i Upplands Väsby anlitades jag av kommun för att agera processledare och mötesledare. Markägarna Profi Fastigheter och Magnolia Bostad planerar att utveckla området från ett område för kontor, hotell och handel till en modern integrerad och modern stadsdel som också rymmer betydande mängder bostäder, förskolor, torg, park och andra mötesplatser.

Uppdraget bestod i att leda ett antal möten och workshops med syfte att ena kommun och byggherrar om ambition och inrikting för området samt att identifiera ett antal planförutsättningar. I samband med att många viktiga pusselbitar föll på plats sommaren 2017 avslutades mitt uppdrag.

Kontakta mig!

Kontakta mig gärna för ett förutsättningslöst samtal om vad vi eventuellt kan hjälpa er med.

Ring mig på 070 920 74 15 skicka ett mejl.

Referens: Försäljning av Bo i Väsby AB

Projektet hanterade den inledande delen av exploateringen av området Södra Hallsta i Salems kommun.

Mitt uppdrag har varit att för kommunens räkning leda arbetet från kravställande, via urval av byggaktörer, förhandlingar, politisk förankring och slutligen avtalsskrivande med utvalda exploatörer. Totalt deltog 25 olika exploatörer i processen. Slutliga valet föll på Sveafastigheter Utveckling AB och Vestiga Fastigheter AB som tecknat markanvisning om att bygga i Södra Hallsta, 500 meter från Rönninge station. Det blir 230 bostäder i flerbostadshus, 30 radhus och LSS-boende. Det är det största byggprojektet i kommunen på decennier.

Det har varit ett roligt projekt som kommer resultera i både fina bostäder för blivande Salembor och ett rejält klirr i kassan för kommunen.