Välj en sida

Referenser – stadsbyggnad

Nedan finns några av de projekt jag är eller varit involverad i.

Referens: Fyrklövern, Upplands Väsby

Fyrklövern ligger i centrala Upplands Väsby, mellan Vilundavägen i väster och Arkadstigen i öster, söder om Väsby centrum. Området ska utvecklas från ett förortscentrum av 70-talssnitt till en modern småstad. Cirka 2 000 nya bostäder bedöms vara möjligt att rymma inom området. 14 olika byggaktörer deltar i utvecklingen. Många olika typer av boenden planeras. Utöver hyresrätter, bostadsrätter, flerfamiljsvillor och stadsradhus ska området få en helt ny park, flera torg, nya lokalgator, uppgraderade huvudgator mm.

Under 2017 påbörjades byggandet av infrastruktur och under 2018 påbörjades bygget av de 4 första bostadsprojekten.

Det Poängsystem som jag var med att införa i Fyrklövern belönades 2016 med priset Årets Samhällsbyggare.

Alarik är kommunens inhyrda projektansvarige (=projektchef) för Fyrklövern sedan hösten 2013.

Gå till Fyrklöverns webbsajt

Referens: Väsby Idrottsstad

Upplands Väsby kommun ska utveckla området Vilundaparken till en modern och integrerad stadsdel. En väsentlig del av området upptas idag av fotbollsplaner för träning och match, simhall, ishockeyarena samt andra idrottsanläggningar. Tanken är att dessa i huvudsak ska ligga kvar men att området och ska förtätas för att göra plats för bostäder och anläggningar kommer att rustas och förnyas. I området ska också en nya grundskola placeras. Projektet är ännu inne i ett tidigt skede där planprogram och visst detaljplanearbete sker under 2017-2018.

Jag har anlitats som projektansvarig (= projektchef) av kommunen.

Kontakta mig!

Kontakta mig gärna för ett förutsättningslöst samtal om vad vi eventuellt kan hjälpa er med.

Ring mig på 070 920 74 15 skicka ett mejl.