Välj en sida

 

Affärscoaching

 

 

Alarik von Hofsten

Det är ensamt på toppen brukar man säga.  Det gäller framför allt ägarledda företag, dvs där du som äger företaget också leder det.

Då är det en enorm tillgång att ha en affärscoach  och helst en affärscoach med linjeerfarenhet. Jag har i 13 år axlat roller som vice VD och rådgivare eller som förtrogne till VD:ar.

I rollen som kontrakterad affärscoach får du tillång till mig för att samtala, testa idéer, få nya perspektiv på frågor, få en second opinion, men framför allt får du en systematisk coaching i hur företagets affär ska växa.

Att ha en affärscoach är inte så vanligt i Sverige än, men finns på sina håll utomlands. Affärscoachens uppgift är att coacha VD:n (och möjligen dennes närmaste man/kvinna) i hur bolaget ska skötas och byggas. Fokus ligger på verksamheten, dvs affären och moment som strategi, marknadsföring, försäljning, organisation/team, kontroll osv. Den ska alltså inte förväxlas med personlig coaching som handlar om att få en individ att växa och utnyttja sina styrkor bättre.

Man kan dra paralleller till coachen i idrottsvärlden. Coachen är inte den som spelar/springer/åker/hoppar/kastar. Det för laget eller den individuella idrottaren. Men coachen ser till att laget/idrottaren gör det som krävs för att nå framgång. Vad hade handbollslaget varit utan ”Bengan” Johansson? Eller Björn Borg utan Lennart Bergelin?

 

 

 

Vem & Varför?

Du är du äger och leder företaget själv. Eventuellt axlar du rollen tillsammans med en kompanjon. Du vill att företaget ska växa och utvecklas till en ny nivå. Samtidigt är känslan att allt står och faller med dig. Är inte du ständigt närvarande så ”stannar” företaget. Du är involverad i alla viktiga arbetsmoment, men sköter också mycket av rutinuppgifterna för att företaget ska funka. Storleken på företaget spelar inte så stor roll men ofta har ditt företag redan 10-20 anställda men det kan vara fler eller färre.

 

Hur?

Rent praktiskt går det till så att vi träffas regelbundet, normalt 1 gång per vecka i 1 timme. Jag har ett ramverk jag jobbar utifrån men det är inte linjärt, dvs vi diskuterar och hanterar i stor utsträckning de frågor som är aktuella för dig för dagen. Varje möte avslutas med med en ”att-göra lista” för dig. Uppgifterna anpassas så att du/ni ska ha möjlighet  att genomföra dem till nästa coachtillfälle. På nästa tillfälle följs de upp. På så sätt blir det stort fokus på att genomföra saker och på resultat. Stressande? Kanske. Ger det resultat? Garanterat.

När?

Det är personliga möten som gäller. Har du en kompanjon eller en nyckelmedarbetare du vill involvera träffar jag er två tillsammans. Våra möten begränsas till 1-1,5 timme per tillfälle men vi träffas varje vecka för för att få kontinuitet och fokus på att genomföra saker.  När vi känner varandra väl kan vi varva med att ta några möten via telefon eller Skype.

Normalt sluter man ett coachingavtal på 6 månader upp till ett år. I verkligheten blir det ofta längre helt enkelt därför att det gör sådan nytta.

 

Vill du veta mer?

 

Om du känner att det här kan vara något för dig? Tveka inte att ta kontakt så berättar jag mer.